top of page
מיקסר סיכום

TUBE TECH SSA2B

₪16,400.00Price

Tube-Tech מיקסר סיכום של

הוא המילה האחרונה בסיכום אנלוגי לאולפן שבו יש דרישה למוצר אודיו ברמה העליונה אך המקום מצומצם. 

SSA 2B הפתרון לצוואר הבקבוק הדיגיטלי במערכת הוא מיקסר הסיכום  

שעונה על כל הצרכים ומציע 10 כניסות סטריאופוניות ו2 יציאות אנלוגיות.

Tube-Tech האיכויות הידועות והבלתי מתפשרות של  

כבר מוכרות לרוב אנשי הסאונד, כאן מציעה החברה עומק תלת מימדי ורוחב סאונד שבקלות עובר את הביצועים של מערכות דיגיטליות ואת ביצועי מגברי הסיכום המובנים ברוב קונסולות אנלוגיות מובילות.

כל הכניסות כוללות שנאים והמעגלים מכניסה ליציאה סימטריים לחלוטין, המיקסר מציע טווח דינמי קיצוני לניהול עוצמות מעל המקובל וכן ניהול מתחים מוצבים ברוב השלבים.

SSA 2B מגברי המוצא של מיקסר  

מציעים נתוני עיוות ורעש עצמי נמוכים ביותר

בתחום תדרים רחב מאד

5Hz-100KHz!

bottom of page