top of page

מחזיק לשני מיקרופונים רוייר 121 ועוד שור 57

Royer X-Mount

₪250.00Price
  • שילוב ריבון 121 עם 57 הפך כבר לאגדה
  • האקס מאונט מאפשר הצבה של שני המיקרופונים זה לצד זה
  • מצמצם את הסכנה לבעיות פאזה בין שני מיקרופונים
  • הצבה קלה של שור 57 עם רוייר 121 ריבון לסאונד גיטרה חשמלית 
  • שילוב קלאסי של שני סאונדים מוכרים
  • ערבב להנאתך ולטעמך
  • בהצלחה
bottom of page