Telefunken M82

₪1,750.00Price
  • מיקרופון מדהים ויפיפה
  • מיקרופון דינמי כיווני 
  • סאונד שאפשר לקחת לכל כיוון
  • מותאם במיוחד לקריינות ושידור
  • ממברנה רחבה
  • לתוף רגל
  • למגברי בס, לכלי הקשה, לכלי נשיפה
  • מתג ה"קיק" מנחית תחום האמצע הנמוך
  • מיקוד ברור ואיכותי
  • מיוצר ידנית ונבדק בארה"ב